Rigtige overenskomster

Rigtige fagforeninger har rigtige overenskomster. En billig fagforening koster dig kassen.

Rigtige overenskomster er kollektive, bindende aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Overenskomsten fastsætter regler for dine løn- og arbejdsforhold. Hvis mindstelønnen i overenskomsten for eksempel er 120 kroner, kan arbejdsgiveren ikke nøjes med at betale dig mindre.

Lønmodtagerne er repræsenteret af fagforeningerne, og arbejdsgiverne er repræsenteret af arbejdsgiverforeningerne.

Overenskomster indgås normalt for en periode på to, tre eller fire år. Herefter forhandles de igen. I overenskomstperioden har parterne pligt til at holde fred.

En overenskomst sikrer, at du og din arbejdsgiver har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.

Rigtige fagforeninger

Rigtige fagforeninger kæmper for at indgå de bedst mulige overenskomster for at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår.

En rigtig fagforening kender dit fag.  Der er en årsag til, at det hedder fagforening. Det betyder netop en forening, der aftaler gode løn- og arbejdsforhold inden for faget. 3F har fageksperter, som kender alt til de fag, som 3F overenskomstdækker.

Er du medlem af en rigtig fagforeningen, er der altid hjælp at hente. I 2012 hentede 3F næsten 2 milliarder kroner hjem til medlemmerne i erstatninger. Står du ikke i fagforening, har du ingen til at hjælpe dig.

Konflikten på Vejlegården

I øjeblikket har 3F en konflikt på Vejlegården. Her har 3F haft overenskomst i mange år. Men en ny ejer har besluttet at tegne en ny overenskomst med kristelig fagbevægelse (KRIFA), som er meget ringere. Før var en tjener garanteret 130 kroner i timen på 3F's overenskomst. På den nye overenskomster er en tjener kun garanteret 110 kroner i timen.

Se en sammenligning af de to lønninger

Se sammenligning af de to overenskomster på 46 punkter

Læs mere om konflikten med Vejlegården

Læs mere om overenskomster og fagforeninger

Det står der i overenskomsten

Det betyder overenskomsten for dig

Det betyder overenskomsten for din arbejdsgiver

Det betyder overenskomsten for branchen

Fornyelse af overenskomsten

Sådan opstod overenskomsterne

Sådan er det på arbejdspladser, der ikke har overenskomst

Derfor er det vigtigt at være i fagforening

Derfor er KRIFA ikke en rigtig fagforening

Derfor er der konflikt på Vejlegården

Derfor skal der være mulighed for strejke og blokade

Ordforklaring: Strejke, lockout, blokade og sympatikonflikt

Overenskomstbrud


Sidst ændret: 14. Juni 2013 10:06

Fakta

Overenskomster på restaurationsområdet

På hotel- og restaurationsområdet er hovedoverenskomsten aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen, HORESTA og 3F. De virksomheder, som er medlem af HORESTA, har dermed forpligtet sig til at overholde overenskomsten.


Tal fra DA (Dansk arbejdsgiverforening) viser, at der cirka 80.500 ansatte i restaurationsbranchen. Heraf er cirka 55.000 dækket af overenskomsten mellem 3F og HORESTA.


2.450 hoteller og restauranter har overenskomst med 3F.


Til sammenligning har Kristelig fagbevægelse (KRIFA) overenskomst med under 100 restauranter.