Nyt lovforslag skal sikre, at lærlingeklager afgøres hurtigere. Der gik to år fra Mette Jespersen blev sygemeldt fra sin praktikplads, til hun fik tildelt 125.000 kroner i erstatning. Foto: Niels Aage Skovbo

Lærlinge venter 10 måneder på klager

Er du lærling og klager over din arbejdsgiver, skal din sag behandles hurtigere.

Har din arbejdsgiver snydt dig for penge eller udsat dig for mobning, kan der gå over et år, før du får svar på din klage. Sådan er virkeligheden i dag for de over 100 lærlinge, der hvert år går til Tvistighedsnævnet. Sagerne ryger til Tvistighedsnævnet, når problemerne ikke kan løses direkte mellem arbejdsgiver og de faglige udvalg, der er knyttet til hver uddannelse.

I dag tager det i gennemsnit over 10 måneder fra en lærling klager, til sagen er afgjort.

Lang ventetid får unge til at opgive uddannelse

Flere og flere lærlinge klager over deres praktikvirksomhed, og det betyder, at Tvistighedsnævnet ikke kan følge med. Den lange ventetid i Tvistighedsnævnet kan have store konsekvenser for den enkelte lærling.

- En lærling kan ikke fortsætte sin uddannelse i skolepraktik, hvis han har en sag kørende i Tvistighedsnævnet, og med en ventetid på 10 måneder i nævnet vil det ofte føre til, at uddannelsen aldrig gøres færdig, siger Sten Boesen, uddannelseskonsulent i 3F.

Og det går ikke, mener Børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Hun har, på opfordring fra blandt andet 3F, fremsat et lovforslag med det ene formål at få klager hurtigere afgjort i Tvistighedsnævnet.

Hvis forslaget bliver vedtaget, bliver der færre medlemmer i Tvistighedsnævnet, flere sager vil kunne afgøres skriftligt, og nævnets formand får en stedfortræder. Alt i alt vil forslaget forkorte ventetiden for de klagende lærlinge.

To år og 125.000 kroner rigere

En af dem, der har oplevet at vente længe på en afgørelse i Tvistighedsnævnet, er Mette Jespersen. Som kokkelærling på en kro i Nordjylland blev hun udsat for grov sexchikane af sin chef.

Det har taget over to år fra Mette Jespersen bliver sygemeldt og kontakter sin 3F-afdeling, til hun får 125.000 kroner i erstatning for chefens sexchikane. I dag har hun forladt kokkefaget.


Sidst ændret: 16. Februar 2012 09:37

Fakta

Tvistighedsnævnet Hvis der opstår uenigheder mellem lærling og praktikvirksomhed, skal uddannelsens faglige udvalg i første omgang forsøge at løse konflikten. Hvis det ikke er muligt, skal sagen afgøres i Tvistighedsnævnet.
En lærling, der er stoppet i sin praktikvirksomhed på grund af uenigheder med virksomheden, kan ikke fortsætte sin uddannelse i skolepraktik, før sagen er afgjort i Tvistighedsnævnet.
Hver sag i Tvistighedsnævnet tager gennemsnitlig 10,5 måneder, fra sagen sendes i Tvistighedsnævnet, til der falder en afgørelse.
Hvis lovforslaget vedtages, træder det i kraft fra 1.juli 2012.
Kilde: uvm.dk