Toan Minh Le er ved at miste håbet, men det er hans arbejdsgiver, murermester Morten Vandkjær Steinicke, ikke. Han tror på den sunde fornuft. Foto: Carsten Ingemann.

Vietnamesisk lærling smides ud af landet

Murermester kæmper for at forhindre udvisning af 22-årig vietnameser med hele sin familie og netværk i Danmark.

22-årige Toan Minh Le mangler blot 15 måneder af sin uddannelse som murer. Men han kommer sikkert aldrig til at gøre uddannelsen færdig.

Integrationsministeriet har netop bestemt, at den vietnamesisk-fødte lærling skal forlade landet øjeblikkeligt. Ministeriet mener ikke, der er særlige grunde til at give ham opholdstilladelse.

Toan Minh Le er født i Vietnam, men har boet i Hjørring siden 2002, har lært sig dansk, og har familie, venner og kæreste i Danmark. Eneste familie i Vietnam er hans far, som han ikke har haft kontakt med siden 2002.

Mester har hyret advokat

Mens Toan Minh Le synes at have opgivet håbet om at færdiggøre uddannelsen og få en fremtid i Danmark, så er der fortsat kampgejst hos hans arbejdsgiver, murermester Morten Vandkjær Steiniche. Han er indehaver af Bjergby Murerforretning og indgik uddannelsesaftale med Toan i september 2008.

- Det er umenneskeligt at sende en ung mand ud af landet, når han har hele sit netværk her og ikke kender nogen i Vietnam, siger murermesteren, der har hyret advokatbistand til sin lærling.

- Han har jo gjort akkurat, som man ønsker af alle indvandrere. Han er blevet dansk, tager en uddannelse, er selvforsøgende og lægger ikke samfundet til last. I stedet bidrager han med flid, kunnen og ved at betale skat. Det vil være et ufatteligt spild af menneskelige ressourcer at smide ham ud, siger arbejdsgiveren.

Udvist sammen med sin mor

Toan Minh Le kom til Danmark sammen med sin mor og to søskende i 2002, men da moren blev skilt fra sin herboende vietnamesiske mand, blev hun udvist af landet. Moren forlod Danmark i 2006, mens Toan og hans søster blev. Ingen fortalte dem, at de opholdt sig ulovligt i landet.

Siden har Toan Minh Le gennemført 9. klasse og grundforløbet på den tekniske skole EUC Nord i Hjørring.

Toan håber stadig

Toan Minh Le er en genert ung mand med et nydeligt dansk sprog. Men han har svært ved at sætte ord på sine mange tanker i øjeblikket.

- Det hele er uoverskueligt. Jeg kender ingen i Vietnam. Jeg ved ikke, hvor jeg skal tage hen. Jeg er glad for at bo i Danmark og vil bare gerne blive, arbejde og blive gift og få børn. Det er min fremtidsdrøm.
Sidst ændret: 06. Juli 2010 16:22

Fakta

Sagen kort Toan Minh Le kom sammen med sin mor og to søskende til Danmark i 2002. Da hans mors ægteskab med en herboende vietnamesisk mand ophørte, blev hun udvist. Det samme gjorde i princippet også Toan Minh Le og hans søster, idet de begge var umyndige på tidspunktet for morens udvisning.

Moderen forlod Danmark i 2006. Toan ved ikke, hvor hun befinder sig. Familien i Danmark består ud over to søskende også af en mormor, der kom til Danmark i 70'erne som flygtning, og to mostre og en onkel.

Advokatfirmaet Amtmandstoften i Hjørring har - på foranledning af Toan Minh Les arbejdsgiver, murermester Morten Vandkjær Steinicke - søgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9c stk. 1 om "særlige forhold, herunder familiens enhed". Integrationsministeriet har givet afslag og "finder det ikke plausibelt", at han ikke har været klar over inddragelsen af hans opholdstilladelse.

Udvisningen kan prøves ved de civile domstole, men en retssag har ikke opsættende virkning.