EU's nye forslag om ansatte ret til at deltage i et firmas bestyrelse er bagstræberisk, mener LO's formand, Harald Børsting.

LO: EU-forslag forringelse for danske lønmodtagere

LO opfordrer regerin-gen til at stemme nej til EU-forslag, som vil forringe danske lønmodtagers muligheder for medarbejderrepræsentation på deres arbejdsplads

LO er så kritisk overfor et forslag fra EU-kommissionen om oprettelse af en ny type privat europæisk selskab, at man opfordrer den danske regering til at blokere for dets gennemførelse.

Forslaget vil ifølge LO-formand Harald Børsting forringe danske lønmodtageres mulighed for med-arbejderrepræsentation i bestyrelsen for deres arbejdsplads.

Han opfordrer derfor den danske regering til at stemme nej, når forslaget kommer til afstemning på EU's ministerrådsmøde 3. og 4. december.

- Forslaget forringer danske lømodtageres mulighed for at sidde med i virksomhedens bestyrelse. Det er jo næsten ikke til at bære, da Folketinget sidste år vedtog en ændring af selskabslovgivningen, hvor reglerne om medarbejderrepræsentation blev gennemgribende moderniseret – endda efter et grundigt udvalgsarbejde, hvor både lønmodtager- og arbejdsgiversiden bakkede op om ændringerne i loven, siger Harald Børsting i en pressemeddelelse.

Han har sendt et brev til blandt andet Folketingets Europaudvalg, som fredag skal behandle forslaget for at tage stilling til det mandat, regeringen skal have med til ministerrådsmødet.

Markant forringelse

Ifølge LO er formålet med den nye selskabstype at skabe ensartede regler for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at etablere sig på tværs af grænser i Europa.

- Men problemet er, at forslaget forringer de regler, Danmark allerede i dag har for medarbejderrepræsentation i bestyrelser. Medarbejdere i virksomheder med over 35 ansatte har ret til en medarbejderrepræsentant i selskabets bestyrelse. Med EU-kommissionens forslag kan virksomheder over 35 ansatte komme helt uden om medarbejderrepræsentation, hvis det fra starten registreres i et andet land.

- Forslaget kan på ingen måde ses som andet end en markant – og helt uacceptabel - forringelse af danske lønmodtageres mulighed for at få medindflydelse på deres arbejdsplads. Det er et helt igennem bagstræberisk forslag, som jeg håber regeringen vil være med til at skyde ned, siger Harald Børsting.

Forslaget skal vedtages enstemmigt i Ministerrådet.


Sidst ændret: 27. November 2009 10:07