Svenske fagforeninger prøver at finde en løsning på Vaxholm-sagen, der ikke fjerner retten til at konflikte mod udenlandske firmaer.

Svensk Laval-forslag med et stort smuthul

Risiko for at falske overenskomster giver social dumping på det svenske arbejdsmarked.

Det begyndte som en lokal svensk sag, men har udviklet sig til et europæisk anliggende. Vaxholmsagen.

Eller Lavalsagen. Sagen om et lettisk byggefirma, som havnede i konflikt med den svenske fagbevægelse, fordi den ikke ville tegne overenskomst – en konflikt som EF-domstolen har erklæret i modstrid med EU-retten.

Danmark har sit bud på en dansk løsning klar, og nu man også i Sverige ved at finde ud af, hvordan man skal tackle EF-domstolens indblanding i anvendelse af kon-fliktretten. Det sker i en næsten 500 sider lang udredning og anbefaling fra en statslig udredningsgruppe. Men i modsætning til i Danmark er opbakningen fra arbejdsmarkedets parter meget tøvende. LO mener, der er et smuthul for useriøse virksomheder til at dumpe lønnen. Arbejdsgiverne i Svenskt Näringsliv kalder udred-ningen ufuldstændig og uforenelig med EU-retten.

Den svenske udredning lægger lige som den danske op til, at der skal ske ændringer i den nationale udstationeringslov. Samtidig skal overenskomsterne have en mindsteløn, så udenlandske virksomheder på forhånd kender lønomkostningerne, hvis de vil byde på en opgave i Sverige.

Akkurat som i Danmark er det op til arbejdsmarkedets parter at blive enige om, hvad mindstelønnen skal være inden for de enkelte overenskomstområder. Udredningsgruppen afviser dermed andre muligheder som for eksempel en lovbestemt mindsteløn eller almengøring af visse overenskomster.

Risiko for falske aftaler

Smuthullet ifølge svensk fagbevægelse er, at svensk fagbevægelse ikke kan iværksætte konflikt overfor en udenlandsk virksomhed, som kan fremvise en overenskomst fra et andet EU-land som er på niveau med svenske overenskomster. Det er et hul, som useriøse firmaer kan bruge til at fremvise rene papiraftaler uden hold i virkeligheden.

I det svenske bygningsarbejder-forbund Byggnads er formand Hans Tilly stærkt kritisk. I en pressemeddelelse siger han:

- Forslaget betyder, at vi som fagforbund er tvunget til uden kontrolmuligheder at acceptere de aftaler, som en udenlandsk arbejdsgiver viser os. Af erfaring ved vi, at mange udenlandske virksomheder viser os falske aftaler, og at de ansatte bliver truet til ikke at fortælle sandheden. Forslaget indebærer derfor, at vi risikerer både løn-dumping og at mennesker kommer til at arbejde under elendige forhold.

LO: Brug for europæisk løsning

LO-formand Wanja Lundby Wedin siger direkte, at forslaget er ubegribeligt. Hun går ud fra, at regeringen lukker smuthullet, når udredningen omsættes til lov. I øvrigt mener LO, at udredningen er et skridt i den rigtige retning, men at der fortsat er brug for også en europæisk løsning, så man kan sikre sig imod social dumping.

Byggearbejdsgiverne i Sveriges Byggindustrier (BI) mener, at den overordnede bygge- og anlægs-overenskomst skal ændres, så det fremgår klart, hvad der er laveste godkendte løn for alle virksomheder, som er omfattet af aftalen. I modsat fald, siger BI, vil der blive forskelsbehandling mellem svenske og udenlandske virksomheder, idet de udenlandske vil kende en mindsteløn, de svenske ikke kender.

Endelig mener arbejdsgiveror-ganisationen Svenskt Näringsliv, at forslaget udvider konfliktgrundlaget ud over hvad der er muligt i forhold til EU-retten.

Ifølge udredningen skal det svenske arbejdstilsyn, Arbetsmiljöverket, fungere som en langs forbindelseskontor. Hertil skal de faglige organisationer indlevere de overenskomstbestemmelser, som man mener at kunne anvende som konfliktgrundlag. Udstationerende virksomheder kan dermed enkelt få klarhed over, hvilke krav de bliver mødt og som danner grundlag for en eventuel konflikt.

Udredningen kalder det ønskværdigt, at de indleverede overenskomstforslag er udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiversiden, men det er ikke en forudsætning.
Arbejdsmarkedets parter inddrages i det fortsatte arbejde, inden udredningen omsættes til lov.


Sidst ændret: 18. December 2008 13:28