EU's ledere skal beskytte retten til at strejke efter en række problematiske domme fra EU-domstolen, mener LO.

LO: Regeringschefer skal forsvare strejkeretten

Inden EU-landenes regeringsledere mødes til årets sidste topmøde får statsministeren en henvendelse fra LO om strejkeretten.

Inden statsminister Anders Fogh Rasmussen rejser til Bruxelles 11. og 12. december for at deltage i årets sidste topmøde med de øvrige stats- og regeringschefer, får han en henvendelse fra LO-formand Harald Børsting om at sætte strejkeretten på rådsmødets dagsorden.

LO vil opfordre statsministeren til sammen med de øvrige regeringsledere at lave en politisk erklæring om at strejkeretten skal beskyttes.

Det er fire domme fra EF-domstolen, der inden for det seneste år har lagt pres på grundlæggende arbejdstagerrettigheder, ikke mindst konfliktretten, som ifølge LO nødvendiggør et initiativ fra regeringslederne. Det er blandt andet den såkaldte Laval- eller Vaxholmsag, hvor domstolen underkendte svensk fagbevægelses anvendelse af blokadevåbnet.

- Selv om en politisk erklæring ikke har bindende juridisk virkning, er det vores vurdering, at en erklæring fra statscheferne vil sende et vigtigt signal til EF-domstolen. Og en erklæring kan ved en senere traktatændring indarbejdes i en ny traktat, siger Harald Børsting.

LO’s dobbeltstrategi

LO har i forbindelse med Laval-sagen fulgt en dobbelt strategi, hvor der både skulle findes en national løsning og en europæisk løsning.

I første omgang fokuserede LO på at finde en national løsning, fordi der med Laval-dommen opstod et akut behov for at sikre et lovligt grundlag for at LO-forbundene kunne videreføre arbejdet med at overenskomstdække udenlandske virksomheder.

Dette grundlag bliver nu sikret ved ændringer i udstationeringsloven. Ændringerne vedtages af Folketinget inden juleferien og træder i kraft fra årsskiftet. Ændringerne er baseret på en betænkning fra et udvalg med tidligere teaterchef Michael Christiansen som formand. LO var også repræsenteret i udvalget.

Nu følger ifølge Harald Børsting det europæiske spor i LO’s strategi.

- EU-kommissionen mener, at det er implementering af udstationeringsdirektivet, der er problemet, ikke selve direktivet. Europaparlamentet har alligevel opfordret EU-kommissionen til at revidere udstationeringsdirektivet.

Mest tryg ved traktattekst

- Den politiske proces i EU kan resultere i flere løsningsmodeller. I LO vil vi forfølge lønmodtagernes interesser, uanset hvilke løsningsmodel, der kommer på bordet. Men vores anbefaling er dog, at statscheferne laver en politisk erklæring. Den kan senere komme med i en traktat og traktaten står jo over direktiverne. Så vi er mest trygge ved en traktattekst, siger Harald Børsting.

- Hovedsigtet med en europæisk løsning er at sikre, at der ikke bliver tale om løndumping, og at strejkeretten kan bruges som et middel til at sikre lønmodtageres rettigheder på europæisk plan, siger han.

Med sin henvendelse til statsministeren om at få en topmødeerklæring om strejkeretten imødekommer LO-formanden et ønske fra en lang række forbund og fagforeninger om også at arbejde for en EU-løsning.

Den europæiske føderation ETUC har i flere omgange argumenteret kraftigt for, at der udarbejdes en juridisk bindende social protokol, der sætter sociale rettigheder over retten til arbejdskraftens fri bevægelighed.


Sidst ændret: 04. December 2008 22:30