Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt den danske ret til konflikt har en fremtid i EU. Foto: Harry Nielsen.

EU: Konfliktret ikke nationalt anliggende

Europa-Parlamentet har stemt nej til forslag om at gøre konfliktretten til et nationalt anliggende og til fagbevægelsens ønske om en social protokol.

Europa-Parlamentet har vedtaget en betænkning om truslen mod kollektive aftaler i EU. Betænkningen kommer med en række anbefalinger til EU-kommissionen og EU-landenes stats- og regeringschefer. Baggrunden er fire domme fra EF-domstolen om arbejdsmarkedsforhold.

- Det er pæne ord, men reelt er det intet værd. Betænkningens anbefalinger sikrer ikke konfliktretten. Desværre.

Således lyder konklusionen fra Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU.
Han og andre medlemmer af parlamentets venstrefløjsgruppe stillede en række ændringsforslag, som alle blev stemt ned.

- Vores forslag var en buket med i det mindste tre blomster, som hver især er vigtige. For det første at retten til at iværksætte konflikt skal høre under de enkelte landes kompetence. For det andet en opfordring til, at der udarbejdes en juridisk bindende social protokol i forbindelse med de eksisterende traktater, så det slås fast, at sociale rettigheder er overordnet markedsrettigheder. Og for det tredje, at man i EU genforhandler udstationeringsdirektivet, og gøre det bedre og mere arbejdstagerbeskyttende, siger Søren Søndergaard.

Vage formuleringer

Han mener, at den grundlæggende svaghed ved betænkningen er, at man kun anbefaler sidestilling af sociale rettigheder med markedsrettigheder.

- Den europæiske fagbevægelse har foreslået, at de sociale rettigheder skal have forrang for markedsrettigheder, og det er helt, helt afgørende, hvis vi ikke skal se en udvikling hvor arbejdsmarkedet undergraves med henvisning til de fri markedskræfter.

Søren Søndergaard hæfter sig også ved, at betænkningen er meget svag med hensyn til ønsket om genforhandling af udstationeringsdirektivet.

- Der er nogle meget vage formuleringer om evaluering af udstationeringsdirektivet. Og vi har da også efterfølgende set, at flere medlemmer af flertallet siger, at betænkningen ikke åbner for genforhandling af direktivet men alene er en opfordring til de enkelte medlemslande om bedre implementering af direktivet, siger han.

S: Skridt i den rette retning

Den tolkning er det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem Ole Christensen ikke enig i. Han mener, der i betænkningen er en klar opfordring til kommissionen om at genåbne direktivet, så det i højere grad beskytter lønmodtagerne.
Han mener derfor, at betænkningen er et stort skridt i retning af et mere sociale Europa.

De eneste danske parlamentarikere, der stemte for alle venstre-fløjsforslagene, var udover Søren Søndergaard, Hanne Dahl fra JuniBevægelsen og Mogens Camre fra Dansk Folkeparti.


Sidst ændret: 27. Oktober 2008 14:07