Den danske regering kommer næppe til at sætte konfliktretten på dagsordenen på det kommende EU-topmøde. Arkivfoto.

Fogh sikrer ikke konfliktretten på topmøde

Der synes ikke at være flertal i Folketinget for at sende statsministeren til det kommende EU-topmøde med besked om at få konfliktretten på dagsordenen.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bliver formentlig ikke sendt til topmøde i EU 18.-19. juni med krav om sammen med de øvrige regeringsledere at sikre kon-fliktretten på det danske arbejdsmarked efter Vaxholm-dommen.

Der er i Folketinget ikke flertal for et forslag fra Enhedslisten om at få den danske regering til at arbejde for at få EU-topmødet til at vedtage en social protokol i tilknytning til Lissabon-traktaten. Enhedslisten har foreslået, at man anvender et forslag fra sammenslutningen af europæiske fagforbund ETUC. Der er tale om et forslag til protokol, som gør konfliktret til et nationalt anliggende.

Det er Socialdemokraterne, der tvivler på fremgangsmåden.

- Vi har ikke langt os fast, men i første omgang afventer vi det udspil, som kommer fra den såkaldte Michael Christiansen-udvalg, som regeringen har nedsat til at komme med bud på en dansk løsning, siger den socialdemokratiske EU-ordfører Kim Mortensen.

- Derefter må vi tage stilling til, om der er behov for også at se på en europæisk løsning. Hvis spørgsmålet skal tages op på et kommende topmøde, skal det være fordi vi tror på, at vi kan flytte noget. Vi må ikke risikere at tage temaet op og statsministeren får en kurv fra de øvrige regeringschefer. Derfor skal vi stikke en finger i jorden først, siger han.

Enhedslisten dybt skuffet

Enhedslistens forslagsstiller Per Clausen er dybt skuffet over Socialdemokraternes beslutning.

- Med de udtalelser, som Kim Mortensen er citeret for på 3F-bygningsarbejdernes landsmøde, havde jeg håbet og forventet, at der ville være et flertal for at få Fogh til at rejse spørgsmålet på topmødet, siger Per Clausen.

Her oplyste Kim Mortensen, at Socialdemokraterne har bedt statsminister Anders Fogh Rasmussen tage emnet op på det kommende EU-topmøde midt i juni. Kim Mortensen mener sig imidlertid misforstået og fejlciteret i Nyhedsbrevet 3F i forbindelse med dækningen af landsmødet.

- Jeg har hele tiden ment, at vi ikke skal tage Lissabon-traktaten som gidsel, siger han.

Har ikke opgivet at få flertal

Enhedslisten bringer ønsket om en social protokol, der sikrer konfliktretten, op igen på et møde i Folketingets Europaudvalg sidst i denne uge.

- Jeg har ikke helt opgivet håbet om at samle et flertal for at statsministeren skal tage emnet op på det kommende topmøde. Det er nu - inden Lissabon-traktaten træder i kraft - at protokollen skal vedtages, siger Per Clausen.

Han mener ikke, det er nødvendigt at afvente Michael Christiansen-udvalget, idet det allerede står klart, at en ren dansk løsning ikke sikrer mulighed for at konflikte for en "fuld dansk overenskomst". Han hæfter sig samtidig ved, at LO-formand Harald Børsting flere gange har slået fast, at en dansk løsning skal suppleres af en europæisk.


Sidst ændret: 09. Juni 2008 13:39

Fakta

Enhedslistens forslag: Europaudvalget har drøftet forholdet mellem det indre marked og fundamentale sociale rettigheder i forlængelse af EF-domstolens afgørelser i Viking-Line-, Laval-, og Rüffertsagen.

Europaudvalget tilslutter sig European Trade Union Confedrations forslag om at EU på et topmøde vedtager en social protokol, der fastlægger dette forhold på en måde, der sikrer konfliktretten og den danske arbejdsmarkedsmodel.

Europaudvalget opfordrer på den baggrund den danske regering til at arbejde for, at ETUCs forslag til en social protokol bliver vedtaget på et EU-topmøde.