FTF: EF-dom kan føre til social dumping

EF-domstolens dom i den såkaldte Rüffert-sag kan føre til social dumping. Den bekymring har FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, der henviser til, at dommen slår fast, at krav om, at lokale overenskomster skal overholdes, ikke må hindre tjenesteydelsers fri bevægelighed i EU

I forvejen har den danske model siden december været udfordret af afgørelserne fra EF-domstolen i de såkaldte Laval- og Viking-sager. Her har domstolen taget stilling til, i hvilket omfang udefrakommende arbejdsgivere er forpligtiget til at følge nationale løn- og arbejdsforhold, når lønmodtagere udstationeres.

EF-domstolen har ifølge FTF i sine tidligere afgørelser lagt en linie, som sætter nye grænser for, i hvilket omfang danske fagforeninger kan presse arbejdsgiverne til at indgå overenskomst.

Bente Sorgenfrey kalder afgørelsen for endnu et alvorligt anslag mod den danske aftalemodel, og hun finder det yderst betænkeligt at domstolen igen sætter EU-lovgivningen over nationale regler og dermed udfordrer den danske aftalemodel.

”Jeg er alvorligt bange for at udviklingen betyder øget risiko for social dumping, forstået på den måde, at lønmodtagere kommer til at arbejde for en lavere løn end den overenskomstmæssige,” siger Bente Sorgenfrey.


Sidst ændret: 03. April 2008 15:54