Maersk Oil er langt fra det eneste olieselskab, der har problemer med sikkerheden på de britiske oliefelter. Det konkluderer det britiske arbejdstilsyn, Health & Safety Executive. Arkivfoto

Skarp kritik af sikkerheden i Nordsøen

Over halvdelen af alle platforme i den britiske del af Nordsøen har massive problemer med sikkerheden, viser stor undersøgelse.

Før jul kunne Nyhedsbrevet 3F fortælle, at det britiske arbejdstilsyn har nedlagt to produktionsforbud på A.P. Møller-Mærsks platforme i Nordsøen.

Men Maersk Oil er langt fra det eneste olieselskab, der har problemer med sikkerheden på de britiske oliefelter. Det konkluderer det britiske arbejdstilsyn, Health & Safety Executive, efter at have gennemført en grundig undersøgelse af forholdene på næsten 100 oliefelter over tre år.

Over 50 procent af platformene er i dårlig stand og har massive sikkerhedsproblemer, viser arbejdstilsynets undersøgelse.

Health & Safety Executive konkluderer, at olieselskabernes topledelse ikke bruger penge nok på vedligeholdelse af platformene efter adskillige år med manglende investeringer. Derfor har tilsynet sendt et opråb til landets politikere med krav om at få rettet op på forholdene.

Ansatte bliver ikke hørt

- For at forhindre større ulykker, er det vitalt, at selskaberne får mere effektive sikkerhedssystemer, der kan sikre, at installationer og udstyr er i ordentlig stand, sagde formanden for tilsynets off shore-afdeling, Ian Whewell, til flere britiske parlamentsmedlemmer under en høring i november sidste år ifølge avisen Upstream.

Få dage forinden havde tilsynet besluttet at udstede forbud mod produktion på Maersk Oils olieplatform, Janice, på grund af problemer med sikkerheden. Platformen er stadig lukket.

Jake Molloy, formand for oliearbejderforbundet OILC, mener ikke, at de ansatte bliver taget alvorligt, når de rejser kritik af sikkerheden på de farlige arbejdspladser.

- Vores medlemmer har forsøgt at sætte fokus på den dårlige sikkerhed i årevis. Men ofte er resultatet, at de mister deres arbejde fra den ene dag til den anden, fordi ledelsen ikke ønsker kritik, siger Jake Molloy til Nyhedsbrevet 3F.

Forbundet beskyldte i efteråret 2007 Maersk Oil for at have blacklistet tre oliearbejdere, fordi de kritiserer sikkerheden på den skandaleombruste platform Janice.

Skræmmebilledet for oliebranchen er katastrofen på platformen Piper Alpha i 1988, hvor 167 mennesker mistede livet.

En atmosfære af frygt på Nordsøen

Den britiske journalist Chris Hopson, der har fulgt olie- og gasindustrien i adskillige år, vurderer ligeledes, at mange ansatte i branchen føler sig usikre.

- Der er en atmosfære af frygt i den britiske olieindustri, og det er en medvirkende årsag til den faldende sikkerhed. Det er min erfaring, at mange arbejdere på Nordsøen er meget tilbageholdende med at rejse spørgsmål om arbejdsmiljø, fordi de er bange for at miste deres job, vurderer Chris Hopson til Nyhedsbrevet 3F.

Han nævner Piper Alpha-katastrofen fra 1987 som et af flere eksempler på, at de arbejdere, der beklager sig over sikkerheden, ofte bliver udsat for repressalier.

- Jeg har oplevet en del eksempler på dødsulykker og andre ulykker, hvor whistleblowers er kommet under voldsomt internt pres. Derfor har jeg altid været meget opmærksom på ikke at identificere de oliearbejdere, der afslører sikkerhedsproblemer, siger Chris Hopson.

Der er i alt 400 installationer i den britiske del af Nordsøen. Ifølge branchen har olieselskaberne brugt over 30 millioner på vedligeholdelse og sikkerhed de seneste år.


Sidst ændret: 02. Januar 2008 13:10