Stilladsarbejderne protesterer over nye EU-regler, der giver arbejdere fra andre EU-lande ret til at stille stilladser op uden udannelse. Arkivfoto

Stilladsarbejdere slås mod EU-regler

Mens en dansk stilladsarbejder skal have gennemgået en særlig uddannelse og have certifikat for at opstille stillads, kan andre EU-borgere gøre det uden uddannelse. Det kan ikke passe, siger stilladsarbejderne.

De danske stilladsarbejdere vil ikke finde sig i, at nye EU-regler gør det muligt for udenlandske bygningsarbejdere uden uddannelse at opstille stilladser i Danmark.

Stilladsarbejdernes Brancheklub mener, reglerne vil gøre det meget farligere at være bygningsarbejder og bruger af stilladser.

Stilladsklubben har derfor stillet en række spørgsmål til regeringen og bedt om foretræde for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg for at fortælle om konsekvenserne af de nye regler.

- Vi har i årevis arbejdet for at forbedre sikkerheden på de danske byggepladser. Det vælter man nu nærmest med et pennestrøg og åbner en ladeport for social dumping, siger John Ekebjærg Jakobsen, formand for de danske stilladsarbejdere.

Han lægger ikke skjul på, at stilladsarbejderne ikke vil acceptere ændringerne, som er en følge af gensidig anerkendelse af EU-landenes uddannelser.

Certifikat annulleres

Reglerne indebærer, at man kan tage sit hjemlands uddannelse med til et andet land. Hvis der ikke stilles krav om uddannelse i hjemlandet, vil to års erhvervserfaring med det pågældende arbejde inden for ti år vil være at betragte som lig med den pågældende uddannelse.

- I Danmark kræves som minimum for at kunne opstille stillads, at man har gennemgået et tre ugers kursus i systemstillads afsluttet med prøve og dermed opnåelse af certifikat. Uanset hvor mange års erfaring en dansk bygningsarbejder har med opstilling af stillads, skal han have certifikat. Det kræver vi af hensyn til sikkerheden.

- Nu åbnes der imidlertid en ladeport af dimensioner, så der bliver forskellige standarder for danskere og udlændinge, siger John Ekebjærg Jakobsen.

- Hvem er ikke i stand til at komme med et stykke papir, som fortæller, at man har så og så meget erfaring. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at der skal gælde andre regler for udlændinge end for danskere.

Tyskere på dansk skolebænk

I Tyskland og Polen findes der uddannelser som stilladsopstiller, men det er intet krav at have gennemgået uddannelsen for at rejse et stillads.

Der arbejder i øjeblikket en række især tyske stilladsarbejdere i den danske byggebranche. De har alle enten den hjemlige stilladsopstilleruddannelse fra deres hjemland eller har gennemgået den danske tre ugers uddannelse og opnået dansk certifikat.

- Når der kommer tyske stilladsarbejdere, undersøger vi, om de er uddannede, og er de det, er de meget kvalificerede. Er de ikke, sørger vi for, at de kommer på systemstilladskurset. I øjeblikket har vi folk fra to tyske firmaer på systemstilladskursus på AMU i Esbjerg, ligesom der er tyske stilladsarbejdere ansat i danske firmaer på skolebænken. Det garanterer, at alle opfylder nogle minimumskrav og at udenlandsk arbejdskraft arbejder på lige vilkår med os andre og ikke udnyttes til social dumping, siger stilladsformanden.

Absurd og uacceptabelt

John Ekebjærg Jacobsen undrer sig over, hvordan det går til, at to danske ministerier kan støde sammen på denne måde, så der kommer til at gælde forskellige standarder for dansk og udenlandsk arbejdskraft.

- Undervisningsministeriet mener, at uddannelse og kompetencer er nok. Det mener man ikke i Arbejdstilsynet, som holder fast i, at danske regler gælder, når der er certifikatkrav. Det vil sige, at det lovkrav, som et ministerium har indført, sættes ud af kraft for udenlandske arbejdere af et andet ministerium - og vel at bemærke et ministerium, som ikke har noget med sikkerheden på landets byggepladser at gøre. Det er absurd og uacceptabelt.

Stilladsklubben har derfor stillet en stribe spørgsmål til såvel Undervisnings- som Beskæftigelsesministeriet.

Stilladsarbejdernes eget forslag til løsning er, at der skal ske kompetencevurdering af udenlandske stilladsarbejdere, og at denne kompetencevurdering er lig med de tre ugers systemstillads.

Eksperter ikke hørt

De nye regler trådte i kraft 1. oktober i år. Når stilladsarbejderne først reagerer nu, skyldes det, at man først er blevet bekendt med reglerne nu.

- Ifølge direktivet skal der ske høring af behørige eksperter, og hvad angår stilladser, så er det os, der er eksperterne. Vi har intet hørt.

De nye EU-regler får betydning for en række andre farlige arbejdsopgaver i byggebranchen, blandt andet arbejde med epoxy, asbest, asfalt og kørsel med teleskoplæsser og gaffeltruck.


Sidst ændret: 03. December 2007 12:40