Førtidspensionist i arbejde

Jeg sidder og læser "spørg bare", og her står, at man på førtidspension godt kan komme i skånejob?

Min mand kom ud for en arbejdsulykke og blev tilkendt førtidspension i 2005. Vi har spurgt kommunen, om han - hvis han kan - må arbejde nogle timer, men det har vi fået nej til. Er der noget, vi har misforstået?

Hvis han må og kan arbejde, hvad så med den løbende udbetaling fra forsikring og pensionskasse?

Venlig hilsen

Madsen/Andersen

Svar:

Du skriver, at I har spurgt på kommunen, om han må arbejde nogle få timer, men har fået et nej hertil og spørger, om der er tale om en misforståelse.

Jeg kan klart sige, at selvfølgelig må din mand arbejde nogle timer, selvom han har fået tilkendt førtidspension. Hovedreglen er, når man har fået tilkendt en førtidspension, at man har en varig nedsat arbejdsevne, det vil sige, at man ikke kan forsørge sig selv via et lønarbejde.

Dette har han klart bevist ved, at kommunen har vurderet, at han er berettiget til førtidspension.

Som førtidspensionist kan man arbejde enten i det, der kaldes et skånejob, hvor man arbejder med løntilskud på nogle særlige vilkår, eller man kan også selv gå ud at finde sig et arbejde nogle timer.

Det, man skal være opmærksom på, er, at når man har fået tilkendt førtidspension, er man selvfølgelig ikke berettiget til den, hvis man er i stand til at arbejde mange timer.

Det nøjagtige antal timer, man kan arbejde på normale vilkår, er ikke lovgivningsmæssigt fastlagt, men arbejde på få timer er der ingen problemer i.

Førtidspensionen er opdelt i to satser - en for enlige og en for gifte. Satserne for en enlig er 14.803 kroner pr. måned, og af dette beløb skal der betales skat.

Da I er gift eller samlevende, er beløbet 12.582 kroner før skat.

Af dette beløb er der nogle grænser for, om man får det fulde beløb. Grænserne er komplicerede.

Hovedreglen er, at der er et fradrag for indtægt fra ægtefæller eller ikke-pensionist, hvis man arbejder.

Dette fradrag er 150.984 kroner, hvilket svarer til den indkomst, som din mand har som førtidspensionist.

Derudover er der nogle indtægtsgrænser og fradrag, der er komplicerede. Der er et fradrag, der er forskelligt for enlige og for gifte. For enlige er der derudover et fradrag på 60.400 kroner, og hvis man er gift, er det fradrag på 95.800 kroner. Og endelig fratrækkes der 30 procent af den indtægt, der er til rest.

Det vil i dette brevkassesvar komme for vidt at gå i detaljer med dette.

Det, I får i løbende udbetaling fra forsikring og pension, vil også indgå i jeres samlede indkomst.

Jeg vil foreslå, at I går op på socialforvaltningen og tager din lønseddel med, hvis du har indkomst, og indkomsten med fra pensionskassen og fra jeres løbende forsikring.

De vil da nemt i deres edb-system kunne fortælle jer, nøjagtigt hvad I er berettiget til, når din mand vil have en arbejdsindtægt, der ligeledes skal tælle med.

Det er komplicerede beregninger, men har I oplysningerne fra dit arbejde, forsikring, pensionskasse, og hvad din mand har mulighed for at tjene, vil I stå på sikker grund på, hvor meget det vil betyde for jeres økonomi.

Derfor blot dette, at selvfølgelig må din mand arbejde nogle timer.

Alle ved, at det er meget hårdt at forlade arbejdsmarkedet, og i særdeleshed når man samtidig har været udsat for en arbejdsulykke og har mén efter en sådan.

Venlig hilsen

Ida Bang Andersen


Sidst ændret: 15. Maj 2007 12:23