3F – Największy związek zawodowy Danii

Związek zrzesza wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników wielu branż, zatrudnionych w sektorze publicznym oraz przez prywatnych pracodawców. Członkowie związku pracują m.in. w:

transporcie, budownictwie, przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, przy sprzątaniu, w hotelach i restauracjach oraz jako roznosiciele gazet i czasopism.

W Danii większość pracowników należy do związków zawodowych. Procent zrzeszonych w organizacji należy do największych w świecie. Twoi duńscy koledzy oczekują zatem, że zostaniesz członkiem związku zawodowego. 3F pomoże Ci w uzyskaniu porozumienia od Twojego pracodawcy oraz w wypadku problemów w miejscu pracy.

Zalety członkostwa

Poczytaj tutaj o polskiej grupie budowlanej, która uzyskała gotówkową korzyść poprzez zgłoszenie się do 3F.

Broszura: Zatrudnienie w Danii.

Broszura dla zatrudnionych w branży budowlanej.

Broszura dla zatrudnionych w branży transportowej.

Porozumienia

3F i pozostałe związki zawodowe uczestniczyły w tworzeniu korzystnych wynagrodzeń oraz warunków pracy w Danii poprzez porozumienia.

To właśnie porozumienia ustalają przepisy m.in. odnośnie pensji, emerytury i czasu pracy. Dlatego ważne jest istnienie porozumienia z Twoim pracodawcą. Jeśli masz wątpliwości, czy w Twoim miejscu pracy jest zawarte porozumienie lub, jeśli chciałbyś wiedzieć, jakie przepisy Cię obejmują, skontaktuj się z lokalnym oddziałem-3F.

W lokalnym oddziale-3F zawsze otrzymasz pomoc i poradę. Najbliższy oddział-3F znajdziesz tutaj.


Sidst ęndret: 07. November 2006 17:58

Dokumenter

Fakta

Fakty W 3F stoimy na stanowisku, że pracownicy z nowych krajów członkowskich Unii w Europie Wschodniej są mile widziani na duńskim rynku pracy. Wymagamy jednak, aby pracowali na tych samych warunkach płacowych i mieli takie same warunki pracy, jak ich duńscy koledzy oraz, aby respektowali obowiązujące porozumienia.
Warunki, które obowiązują duńskich pracowników w Danii powinny także obowiązywać tych, którzy przyjeżdżają tutaj, aby pracować przez krótszy lub dłuższy czas.