Medlemmerne

Medlemmerne arbejder blandt andet som gartnere, specialarbejdere, håndværkere, teknisk servicemedarbejdere, teknisk serviceledere, kirkegårdsansatte, forsvarsarbejdere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, rengøringsassistenter- og serviceassistenter.

Overenskomster

Den Offentlige Gruppe har cirka 34 hovedoverenskomster med de offentlige arbejdsgivere: Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Private Gymnasier og Studenterkurser, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Frie Børnehaver og Fritidshjem.
Derudover findes der ca. 350 lokal- og tiltrædelsesoverenskomster.