Medlemmerne

Medlemmerne af 3F's Grønne Gruppe arbejder på gartnerier, planteskoler, i skovene, på mejerier, på minkfodercentraler, inden for fiskeopdræt m.v.

De er blandt andet ansat som gartnere, dyrepassere, jordbrugsassistenter, mejeriarbejdere og skovarbejdere.

40 procent af Den Grønne Gruppes medlemmer er kvinder.

Overenskomster

3F's Grønne Gruppe har overenskomster med blandt andet Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Danske Anlægsgartnere.

Pr. 1. december 2011 har Den Grønne Gruppe 18 hovedoverenskomster, ca. 750 tiltrædelsesoverenskomster,
137 lokaloverenskomster og 129 lokale aftaler.

Dokumenter

  • Skovpolitisk oplæg fra BAT og 3F